Stargardzka Izba Gospodarcza

 

 

 

 

Od początku 2021 roku jesteśmy członkiem Stargardzkiej Izby Gospodarczej  integrując się z lokalnymi przedsiębiorstwami we wspólnych działaniach na rzecz rozwoju regionu. Otwarci na współpracę i nowe kierunki, poszerzamy naszą działalność na wielu płaszczyznach. Dzieląc się doświadczeniem, obserwując inne podmioty i rozwijając wewnętrzne struktury firmy, dążymy do możliwie najwyższego poziomu kultury organizacyjnej.

 

Stargardzka Izba Gospodarcza została utworzona w roku 1999 przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. SIG działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także Statutu SIG.

Zrzesza ponad 140 podmiotów gospodarczych z regionu zachodniopomorskiego, od firm jednoosobowych po średnie i duże przedsiębiorstwa. Główną rolą organizacji jest łączenie i integracja lokalnego środowiska biznesowego. Stargardzka Izba Gospodarcza m.in. informuje o bieżących zmianach gospodarczych, prawnych i społecznych. Dodatkowo współuczestniczy i organizuje szkolenia dla przedsiębiorców. Swoją aktywnością promuje zrzeszone firmy.