Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi i osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w sposób ograniczony ustawowo) w ramach Ustawy o Prawach Konsumenta z zastosowaniem wyłączeń tego prawa w odniesieniu do umów lub ich części, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz.

Z zastrzeżeniem pkt.17a OWH konsument, który zawarł umowę na odległość, może w ustawowym terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem rzeczy (np. przesyłki kurierskiej). Do skutecznego zachowania terminu odstąpienia konieczne jest wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem. Sposób i dane niezbędne do skutecznego wysłania oświadczenia zawarte są w pkt.2b OWH. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014r znajduje się na końcu treści OWH.