Program eCO

Nasza misja opiera się zarówno o świadczenie wysokiej jakości komunikacji, usług i wsparcia, jak i dochowania staranności i odpowiedzialności za środowisko naturalne. W roku 2019 wdrożyliśmy nasz wewnętrzny program eCO regulujący zarówno sposób zarządzania odpadami, dopasowaniem opakowań i wypełniaczy do możliwości ich przetwórstwa wtórnego lub jego pochodzenia. Stosujemy standaryzowane opakowania eliminując wielorodność zasobów i optymalizując gospodarowanie nimi. W ramach prowadzonego wewnętrznie programu redukcji wykorzystywanych opakowań z tworzyw sztucznych oraz zapobiegania nadmiernemu gromadzeniu odpadów, zawieramy umowy z dostawcami produktów z pominięciem opakowań jednostkowych tam, gdzie jest to możliwe. Program ma za zadanie realnie wpłynąć na równowagę środowiskową i w tym celu posługujemy się opakowaniami pochodzącymi z recyklingu oraz możliwie najmniej szkodliwymi. Współpracując z nami wspomagasz ten proces i uczestniczysz w rozwoju naszej kultury organizacyjnej. Zamiast utylizować możliwe do ponownego wykorzystania materiały, selekcjonujemy je i wykorzystujemy jako dodatkowe zabezpieczenie w opakowaniach zbiorczych. Dzięki temu na miarę naszych możliwości wydłużamy ich użyteczność. Etap ten konsumuje czas i zajmuje przestrzeń ale uwzględniając cel sam w sobie jest on w naszej ocenie wartym zaangażowania.

Wszystkie produkty objęte programem posiadają oznaczenie graficzne w niniejszej formie: