Program Ochrony "5+"

Pracując z nami wybierasz bezpieczeństwo.

Poznaj nasze standardy oraz Program Ochrony "5+".

Centrum Techniki Diamentowej jako projekt powstały z powołania przez podmiot F.P.H. SUGA Michał Nawrocki jest odpowiedzialnym za wszystkie podejmowane działania wewnętrzne i zewnętrzne. Cieszymy się z każdego efektu pozytywnego, mamy też świadomość ewentualnych ryzyk, dlatego zadbaliśmy o to, aby wszelkie mogące mieć jakikolwiek negatywny skutek wydarzenia wobec naszych klientów, naszej kadry oraz osób trzecich uczestniczących w organizowanych przez nas inicjatywach nie zmarnowały naszych starań.

To co nas wyróżnia to świadomość prawdopodobieństwa wystąpienia niefortunnych zbiegów zdarzeń a w wyniku tejże naturalnie podejmujemy działania zabezpieczające interes wszystkich partnerów.

Na mocy zawartej polisy ubezpieczeniowej w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeniowym Spółka Akcyjna zarejestrowanym w Polsce świadczymy ochronę majątkową. Dodatkowo na mocy postanowień Programu Ochrony "5+" stworzonego przez Centrum Techniki Diamentowej w ramach świadczonych usług o charakterze ochrony majątkowej i prawnej w tym konsumenckiej przez spółkę Trusted Shops GmbH zarejestrowanej w Niemczech plus w ramach naszego własnego programu partnerskiego umożliwiamy zwrot zamówienia na warunkach określonych w Regulaminie OWH podmiotom, którym ustawowo zwrot taki nie przysługuje.

Prawda, że to brzmi dobrze?

Przejdźmy więc do liczb:

1. Ochrona majątkowa i prawna z tytułu odpowiedzialności cywilnej na jeden wypadek lub sumę wypadków w ramach polisy zawartej z PZU S.A. w kwocie łącznej do 500 000.00*

2. Ochrona majątkowa i prawna z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności cywilnej za nasz produkt wprowadzony do obrotu w ramach polisy zawartej z PZU S.A. w kwocie łącznej do 100 000.00*

3. Ochrona majątkowa i prawna z tytułu rozszerzonej odpowiedzialności cywilnej jako organizatora lub współorganizatora imprez nie podlegającego obowiązkowym ubezpieczeniom w kwocie łącznej do 50 000.00*

4. Ochrona majątkowa z tytułu reklamacji produktu, który spełnia warunki reklamacji w ramach naszego Regulaminu OWH pkt.16f świadczona dobrowolnie przez Centrum Techniki Diamentowej w ramach stosowanego funduszu posiłkowego budowanego z przeznaczonego 0.8% marży netto na ten cel, do 1000.00zł* na jednostkowe zgłoszenie reklamacyjne.

5. Ochrona majątkowa i prawna z tytułu postanowień umowy w ramach przyjętego programu jakościowego oferowanego przez Trusted Shops GmbH w ramach zabezpieczenia transakcji koszykowych na naszym sklepie do kwoty 10 000.00*

+ Ochrona majątkowa w ramach naszego Programu Partnerskiego umożliwiająca bezsporny zwrot zamówionego mienia do kwoty 5 000.00zł podmiotom ustawowo pozbawionym prawa do zwrotu** (pod warunkiem spełnienia wymagań uregulowanych szczegółowym prospektem udostępnianego podmiotom zgłaszającym).

Wszystkie podejmowane działania zabezpieczające naszych Partnerów są prowadzone przez nas dobrowolnie i z troski o najwyższy poziom relacji.

Jeżeli po uzyskaniu tej informacji nasuwają się Tobie pytania - zapraszamy do kontaktu z naszym biurem pod adresem e-mail bok@suga.com.pl

Wszystkie informacje mają charakter wizerunkowy i nie stanowią realizacji żadnych nakazów administracyjnych, wyroków sądów ani decyzji kontrolnych prowadzonych przez jednostki administracji państwowej wobec naszej firmy. Po prostu - jest dla nas niezwykle istotnym abyś odnalazł u nas swoje bezpieczne, niezawodne miejsce w sieci i w to inwestujemy.

 

Z wyrazami szacunku,

Michał Nawrocki - założyciel

 

* - kwoty mogą zostać pomniejszone o należności administracyjne, operacyjne i skarbowe wynikające z obowiązujących ustaw oraz regulaminów ubezpieczyciela; dotyczy wyłącznie zamówień dokonanych za pomocą sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.e-ctd.pl i www.suga.com.pl ; dotyczy zamówień opłaconych z góry przed dokonaniem dostawy i stanowi część oferty promocyjnej dostawcy, nie jest jednocześnie tożsama z powszechną zasadą rozpatrywania zwrotów (których obszar reguluje obowiązujące prawo oraz Regulamin OWH); nie obejmuje produktów z wyprzedaży lub promocji limitowanych w ramach nabytych pakietów z ceną specjalną.

** - warunki zwrotu reguluje Regulamin OWH

ostatnia aktualizacja warunków: 2022-11-02